skip to Main Content

Inspiration

At bruge billeder kan i mange situationer være lige netop dét, der får låget til at lette. De associationer, som billederne giver, skaber et rum, hvor man pludselig kan tænke ud over hverdagens lavpraktiske udfordringer. Visionen står tydeligere frem.

Dialog

Ægte dialog forudsætter at begge parter i dialogen oplever de bliver set. Når du bruger billeder giver de et helt konkret udgangspunkt og samtidig rummer de mulighed for flere tolkninger. Vi er derfor umiddelbart åbne for at andre ser og tolker billeder anderledes end os selv.

Som coach kan du bruge billederne i samtalen. Brug billederne til at åbne for nye perspektiver ved det emne der tales om.

Idéudvikling

Du eller din virksomhed står over for en ny udfordring. Opgaven kræver nytænkning og inddragelse af flere afdelinger/fagrupper. De forskellige faggrupper har hver især deres særlige perspektiv på, hvordan opgaven skal løses, men du ved, at de traditionelle løsninger ikke slår til, og I bliver nødt til at tænke i løsninger, der går på tværs af det vante.

Icebreakers

Hvis du afholder kurser og møder, eller hvis I skal arbejde flere sammen om et fælles projekt, kan billederne bruges som icebreakers til at skabe en god atmosfære eller som præsentationsværktøj.

Som projektleder eller workshoparrangør skal du tit samle folk til en fælles opgave eller sag. I nogle tilfælde er det oplagt at bruge icebreackers. De bruges til at skabe en god, fælles stemning på et kursus, seminar, workshop eller konference.

Metoder til inspiration

Dialogværktøj

Som coach kan du bruge billederne i samtalen. Brug billederne til at åbne for nye perspektiver på det emne der skal tales om.

 1. Læg et passende antal billeder foran personen.
 2. Bed personen om at vælge ét eller flere billeder, der beskriver den udfordring de gerne vil arbejde med.
 3. Som alternativ kan du også bede personen vælge et andet billede som kan illustrere, hvordan han eller hun ser sig selv om en måned eller et år.
 4. Lad personen med udgangspunkt i billedet/billederne fortælle om udfordringen, og hvordan de gerne vil se sig selv i fremtiden.

Billedet kan være et stærkt redskab til fx at fastholdt et mål for en udvikling.

Drømmerejsen

Hvis du skal have deltagere til at drømme, kan denne øvelse sætte nye drømme i spil. Denne øvelse kan både bruges i gruppe og individuelle sammenhænge.

Metode trin for trin

 1. Bed personen eller deltagerne vælge et billede, de ville ønske, de selv havde taget. Det kan være fordi, de synes motivet er smuk, fordi de gerne vil hen til det fysiske sted, eller fordi billedet symboliserer noget særligt?
 2. Spørg uddybende ind til valgene. Fx hvorfor de gerne vil være sted, præcis dette sted, og hvad forventer de, der sker, hvis de kommer derhen?

 

Projektive perspektive

I nogle tilfælde kan vi finde ud af nye sider om os selv og hinanden, når vi taget en projektiv tilgang – man kan kalde det at vende perspektivet rundt. En øvelse som både kan bruges i coaching, terapiforløb og nogle dybe samarbejdsrelationer.

Metode trin for trin

 1. Bed personen vælge et billede, vedkommende bestemt ikke kan lide.
 2. Bed personen forklare grundigt, hvorfor han ikke kan lide det billede. Hvad symboliserer det billede, som han ikke kan lide?
 3. Spørg og lyt. Er der sider i personen selv og værdier der ligger bag det fortalte, som personen selv besidder, frygter eller flygter fra?

 

Sæt fantasien i sving

Det er en god ide at varme krop og sjæl op før idegenereringsprocessen, så man kan bygge videre på hinandens ideer og ikke skyde ideerne ned. Derfor hjælper det at lave en kort styret proces for at sætte den bevidste tilstand på omgangshøjde.

Øvelsen laves i mindre grupper af 3-6 personer. Hver person får 4-6 billeder hver, som lægges med bunden i vejret.

Målet er, at I skal finde den perfekte rejse for jer alle i gruppen.

Metode trin for trin
Lad en person starte med at vende et kort. Udfra kortet skal personen sige

 • hvor rejsen skal gå hen eller
 • hvad de skal have med, eller
 • hvad de skal lave på rejsen

Den næste person i gruppen skal respondere ”Ja, og så…” herefter skal han eller hun vende et kort og fortsætte drømmen om rejsen. Det er vigtigt, at man aldrig nedbryder de andres ideer, kun bygger videre eller fortsætter.

Nytænkning

Mange bruger brainstorm, men for at komme et lag dybere, kan man med fordel bruge billederne til at få nye ideer.

Metode trin for trin

 1. Læg billederne, så det er muligt for at alle deltagerne kan gå rundt og se billederne.
 2. Bed deltagerne vælge hver et billede som viser (her er forslag til indgange):
  • Dine udfordringer til (emnet).
  • Dine ønsker til …
  • Dine forventninger til …
  • Dine erfaringer med … emnet
  • Din vision i forhold til emnet
 3. Bed deltagerne vise deres billede og med udgangspunkt i det fortælle deres tanker.
 4. Bed deltagerne om at bygge videre på det fortalte. Det må meget gerne være vildt eller mærkeligt især hvis det er tidligt i processen. Tænk i muligheder fremfor begrænsninger.
  • Hvad kan jeg godt lide ved det fortalte (evt. i mindre grupper)
  • Hvilke tanker giver det mig?
  • Er der nogle enkelt elementer jeg kan se for mig (husk småt er godt)
 5. Udvælg de emner som enten er de billigste, de sjoveste, de hurtigste, de mest mærkelige, mest anderledes eller mest nytænkende.
 6. Husk at runde af med klare aftaler om hvem der går videre med hvad.

 

Alternativ version eller fortsættelse:

Billeder som symbol
Du kan både starte med denne version eller bruge den som trin 2 efter ovenstående øvelse.

 1. Giv alle deltager hver deres tilfældige billede.
 2. Bed deltagerne om at få ideer ud fra deres billede, være åben over for alles input og inviter evt. de andre til at bygge videre på de ideer der kommer frem.
 3. Hvis du ønsker flere ideer, kan der føjes en eller to omgange mere på hvor deltagerne får nye billeder.

Produktudvikling

Du eller din virksomhed står over for en ny udfordring. Opgaven kræver nytænkning og inddragelse af flere afdelinger/fagrupper. De forskellige faggrupper har hver især deres særlige perspektiv på, hvordan opgaven skal løses, men du ved, at de traditionelle løsninger ikke slår til. Du ved, at I bliver nødt til at tænke i løsninger, der går ud over det vante.

Metode trin for trin

 1. Bed hvert deltager bruge 15 min på at nedskrive hvad vedkommende tænker om den givne problemstilling.
 2. Læg billederne ud så alle har mulighed for at se dem
 3. Bed deltagerne finde billeder der repræsenterer de synspunkter, de har skrevet. Vær åben over for at deltagerne bliver inspireret til nye ideer, mens de leder efter billeder.
 4. Bed hver medlem på omgang vise de billeder vedkommende har fundet og forklare, hvorfor netop de billeder er valgt.
 5. Efter endt runde diskuteres de billeder, der er lagt frem på bordet. Deltagerne undersøger billederne for mulige sammenhænge og tematikker.
  Brug de fundne sammenhænge og tematikker til at skabe en eller flere konceptuelle modeller af, hvordan I ser problemstillingen.
  Råd og vejledning
  Har du lyst og mod på at bruge billederne, men mangler erfaring, kan du kontakte os. Se mailadresser under menuen pick a picture.

 

Icebreaker

Som projektleder eller workshoparrangør skal du tit samle folk til en fælles opgave eller sag. I nogle tilfælde er det oplagt at bruge icebreackers. Metoden bruges til at skabe en god, fælles stemning på et kursus, seminar, workshop eller konference. Billederne kan bruges til at give sjove og anderledes fortællinger.

Metode trin for trin:

 1. Læg billederne, så det er muligt for alle deltagere kan gå rundt og se billederne.
 2. Bed deltagerne vælg hver et billede som
  • kan fortælle noget om dem selv, som de andre ikke ved
  • fortæller noget de drømmer om
  • en sjov historie de har oplevet
  • de godt kan lide
 3. Lad deltagerne fortælle deres historier. Ved mange deltagere, kan du overveje om deltagerne kun skal præsentere i minigrupper på 5-9 personer.
 4. Disse konkrete historier bevirker ofte, at deltagerne oplever de kender hinanden og dermed åbner de op for det de skal i gang med.


Alternativ version ’lidt om mig’:

Giv alle deltagerne et billede hver. De skal med udgangspunkt i billedet, fortælle noget om dem selv i deres præsentation.
De skal sige ”goddag”, vise billedet og præsentere sig for hinanden. Herefter byttes billeder, og de skal præsentere sig for en ny med det nye billede. Lad seancen gentage sig nogle omgange.

Gruppedynamik

Hvis du skal have en gruppe mennesker til at tale sammen om hinanden og de indbyrdes relationer, kan denne øvelse være en anderledes og mere metaforisk indgang.

Metode trin for trin

 1. Læg billeder ud på et bord eller et gulv.
 2. Bed deltagerne om at vælge et billede, som symboliserer hver af de andre personer i gruppen.
 3. Du kan evt. vælge at zoome mere ind. Find et billede som symboliserer, de andre når:
 • Vi har travlt
 • Fredag eftermiddag
 • Til fællesmøder
 • I vores gruppes arbejdsproces
 • Når de er allerbedst

Lad deltagerne fortælle til hver enkelt person, hvorfor de har valgt de billeder, de har. Husk der skal være god plads og stor åbenhed mellem deltagerne.

 

pick a picture i grundskolen

Brug billeder i undervisningen og skab anderledes læringssituationer, der giver dine elever nye måder at tale sammen på.

Pick a picture er sjovt læringsredskab, der kan bruges til et bredt udvalgt af øvelser, hvad enten du underviser i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen. Sættet består af 101 vidt forskellige billeder, der er omhyggeligt udvalgt, så de er åbne for fortolkning og dialog.

Sjovt og effektivt redskab
Billeder giver en anden tilgang til læring der bl.a kan hjælpe eleverne med at udvikle et metaforisk sprog, øve sig i fortolkning og diskussion og i at udtrykke tanker og erfaringer.
Kontekst har stor betydning for, hvordan vi ser billeder. Derfor er der stor forskel på, hvad vi synes, at et billede betyder eller viser. De, der ser billedet, har forskellige erfaringer og referencerammer, derfor kan to personer tillægge det samme billede helt forskellige betydninger.

Inspiration
Vi har samlet en række øvelser, som styrker elevernes læring, og du kan bruge dem, som de er eller tilpasse metoderne, til din klasses undervisningsforløb og – mål. Øvelserne kan bruges til at styrke undervisningen, hvad enten du underviser i dansk, et sprogfag, billedkunst eller naturfag. Og de kan bruges, når du arbejder mere generelt med trivsel og samarbejde.

 

Inspiration til metoder i grundskolen

I denne fane har vi samlet en række øvelser, der egner sig til danskundervisningen på forskellige klassetrin. Flere af øvelserne er også gode til fx sprogfagene – og husk at du altid kan tilpasse en øvelse, så den passer til klassens aktuelle undervisningsforløb. Billederne er effektive til at træne eleverne i at bruge og udvikle talesproget i samtale og til at øve faglige udtryk og begreber.

Skab historier med billeder

Denne øvelse understøtter elevernes fantasi og træner dem i at skabe og fremlægge en historie mundligt.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Giv hver elev et billede.
 2. Bed eleverne fortælle en historie, som tager udgangspunkt i deres billede.
 3. Bed eleverne om at vælge, om deres historie skal tage direkte udgangspunkt i et menneske, et dyr eller en ting, som er på billedet (dette kan øve fortælleperspektiv).
 4. Bed dem tænke på hvordan stemningen er på billedet: glad, ubehagelig, trist, tænksom?
 5. Hvordan kan de beskrive stemningen med andre ord?
 6. Bed dem evt. tænke over, hvad man ikke kan se på billedet, som godt kan indgå i historien.

Udskolingen

 1. Giv alle eleverne 2-3 tilfældige billeder hver (du kan vælge, hvor mange de skal have).
 2. Bed eleverne fortælle en historie, som tager udgangspunkt i billederne.
 3. Eleverne må selv vælge rækkefølgen af billederne og selv vælge, hvor abstrakt eller konkret de vil lade sig inspirere af dem. Hvis der fx er en mand på et billede, kan det lede til en association om, at manden tænker på dengang, han var barn. Måske er der vand på billede nummer to, og det kan lede til en historie om, at manden har været bange for vand, siden han var ved at drukne som barn. Måske er der en fisk på billede nummer tre, og alle disse elementer kan fx sammenføjes til en historie om mand med vandskræk, der hyrer en fisk til at træne ham til VM i svømning. Kun fantasien sætter grænser.
 4. Til sidst kan du bede eleverne fortælle eller skrive, hvordan billederne inspirerede dem til den historie, de har fortalt.

Improvisation

Denne øvelse træner både elevernes associations- og samarbejdsevner og træner deres evne til refleksion, idégenerering og improvisation.

Indskolingen/Mellemtrinnet/Udskolingen

 1. Stil eleverne i en stor cirkel (del evt. klassen op i 2-3 grupper).
 2. Giv alle eleverne et billede hver. Alle elever holder billedet foran sig, så alle kan se hinandens billeder.
 3. Lad en elev (i hver cirkel) starte med at fortælle en historie med
  udgangspunkt i det billede han/hun selv har.
 4. Efter lidt tid, skal en anden elev i cirklen fortsætte historien.
 5. Historien fortsætter, til alle elever har været på.

Hvis det skal være lettere, kan du vælge at sætte struktur på rækkefølgen, så man går uret rundt og fortæller videre. Det er lidt lettere, end når alle skal være opmærksomme på hinanden, og når de skal lægge mærke til, om historiefortælleren er ved at gå i stå, så en anden bør fortsætte.

 

Brainstorm med billeder

Denne øvelse træner elevernes associationsevne og træner dem
i innovation og idé-generering.

Mellemtrinnet

 1. Sæt eleverne i grupper på 4-6 personer. Giv hver gruppe ca. 10 billeder, alle billederne ligger med billedsiden nedad.
 2. Når alle er parat, skal grupperne vende det øverste billedkort om.
 3. Start tiden på to minutter.
 4. Alle elever skal brainstorme over, hvad de kom til at tænke på, når de ser billedet. Alle tanker og ideer er tilladte – husk at sige at her kommer det an på antallet af ideer og ikke på, om de er gode eller ej.
 5. Alle ideer og tanker skrives ned på små lapper papir.
 6. Efter 2 minutter stopper du tiden.
 7. Bed grupperne om at se på deres ord og tanker. Grupperne skal nu finde de ord og tanker, som er meget forskellige fra hinanden.
 8. De elever, som har skrevet nogle anderledes sjove ord, kan evt. uddybe, hvorfor de fik den tanke ud fra billedet.
 9. I grupperne skal de finde de historier som er mest ens og mest
  forskellige fra hinanden. Husk når vi tænker innovation, kan det være de skæve og anderledes vinkler, som er vigtige at huske på, og som vi ikke må glemme.
 10. Når I er færdige, vender gruppen et nyt billede og gentager runden. Var der nogle billeder, som gav flere forskellige tanker og ideer end andre?

Du kan evt. vælge kun at tage en runde i plenum og lade grupperne
præsenterer deres billede og hvor forskellige tanker, deres billede gav dem.

 

Ordet på bordet

Denne øvelse træner eleverne i at genkende og skelne mellem ordklasser

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Bed eleverne vælge et ord. Du kan enten gøre det helt åbent, eller du kan vælge én ordklasse, som eleverne skal finde deres ord inden for. Du kan også vælge et tema, fx sommerferie, fritid, familie. Eller du kan vælge at kombinere, så opgaven bliver: Vælg et dejligt udsagnsord, som har at gøre med din sommerferie.
 2. Lad derefter eleverne vælge hver deres billede, som de synes, passer til ordet og lad dem en efter en fortælle, hvorfor de valgte netop dét ord og dét billede, og hvorfor de synes, at de passer sammen?

Udskolingen

Øvelsen kan foregå individuelt eller klassen kan inddeles i grupper, hvor hver gruppe tager sig af én ordklasse og der så byttes undervejs.

 1. Bed eleverne vælge et ord. Du kan lade det være helt åbent, eller du kan vælge, at det skal være enten et tillægsord, navneord eller udsagnsord.
  Du kan også vælge et tema, fx politik, rejser eller uddannelse.
 2. Giv derefter hver elev/gruppe et tilfældigt billede.
 3. Bed eleverne/grupperne skrive alle de ord og tanker, som kommer til dem, når de kombinerer deres valgte ord og billedet, der ligger foran dem. Alt er tilladt, og man skal ikke føle sig begrænset.
 4. Lad dem derefter en efter en fremlægge deres billede og ord og afslut med en diskussion. Var nogle ord og billeder lettere at kombinere?

Skriv en stil

Denne øvelse træner eleverne i at bruge dres fantasi og kæde en historie sammen skriftligt med udgangspunkt billeder.

Mellemtrinnet/Udskolingen

Bed hver elev om at vælge 3 billeder, som kan være selvvalgt eller du kan vælge og dele ud. Udfra billederne skrives en stil som hjemmearbejde.

Præsenter med billeder

Denne øvelse træner eleverne i at fremlægge og strukturere fremlæggelse for klassen. Billederne hjælper med at afgrænse opgaven, og for de mere usikre elever virker det ofte rigtig godt at have et fysisk objekt at tale ud fra.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Inddel eleverne i grupper.
 2. Grupperne skal vælge en ordstyrer (det kan evt. gå på omgang).
 3. Hver elev vælger et billede, som minder dem om skolen/familien/ kæledyr/fritidsaktiviteter.
 4. Herefter skal alle præsentere deres billede for gruppen.
 5. De andre lytter og spørger evt. ind til det fortalte.
 6. Det er strengt forbudt at sige ”det synes jeg ikke”, ”det passer ikke”, ”jeg synes noget andet” osv.
 7. Men man må gerne sige ”kan du fortælle noget mere om …”, ”jeg har ikke helt forstået det, du sagde om XXX, kan du uddybe det”.

Billeder forandrer sig

Denne øvelse træner både elevernes genrebevidsthed, mediereflektion og fortolkningsevner.

Udskolingen
Hver elev skal tage ét billede og skrive tre forskellige slags korte tekster, hvor billedet skal indgå på forskellige måder. Fx billedet som:

 1. Dokumentation – dette skete lige nu og her
 2. Nyhedsartikel
 3. Eventyr eller andet skønlitterært
 4. Brev
 5. Metafor for noget andet

”Den gang jeg tog det her billede…”

Denne øvelse træner eleverne i fortolkning og i at reflektere over det
subjektive/objektive. Og hvordan man kan konstruere mening og betydning.

Mellemtrinnet

 1. Del klassen op i mindre grupper af 4-6 elever. Du kan vælge, om de skal sidde rundt om et bord, eller om de skal stå i en rundkreds.
 2. Lad en af eleverne være ordstyrer. Ordstyreren har en stak tilfældige billeder.
 3. Når I går i gang, giver ordstyreren et tilfældigt billede til en, som skal improvisere og fantasere sig frem til en historie, hvor han eller hun selv kunne have taget billedet. Som hjælp kan de alle starte med sætningen ”den gang jeg tog det her billede” … og så skal de fortsætte historien derfra. De andre skal lytte til historierne.
 4. Når den første elev er færdig, giver ordstyreren det næste tilfældige billede i bunken til den næste fortæller. Eller ordstyreren kan vælge, at de andre trækker et billede fra kortbunken (ligesom når en tryllekunstner laver et kortrick).
 5. Når alle har fortalt en historie, går ordstyrerrollen videre til en ny elev.

Hvis der er tid til overs, kan du efter en runde eller to lade nogle af lytterne genfortælle nogle af de historier, de har fået fortalt. Dette kan gøres i plenum i klassen ved at en elev fra gruppen tager et af de billeder, der er blevet fortalt om. Eleven fortæller så ”Kasper tog det her billede, da …”

Det sande billede

Denne øvelse træner eleverne i fortolkning og i at reflektere over det
subjektive/objektive. Og hvordan man kan konstruere mening og betydning.

Udskolingen

 1. Vælg et billede og del eleverne op i grupper.
 2. Giv hver gruppe 10 minutter til at digte en historie, der tager udgangspunkt i billedet.
 3. Lad derefter grupperne fremlægge deres historier for resten af klassen.
 4. Sammenlign de forskellige historier.
 5. Var der ligheder? Eller var de vidt forskellige?

Tag en afsluttende diskussion, hvor I bl.a. kan drøfte følgende:

 1. Taler et billede altid sandt?
 2. Viser det virkeligheden?
 3. Viser det et uddrag af virkeligheden?
 4. Er et billede dokumentation?
 5. Kan det bruges til at lyve?
 6. Er der én rigtig måde at forstå et billede på?
 7. Kan man ”lukke” et billedes tolkningsmuligheder ved at sætte et ord på det?

 

Mange af øvelserne til faget dansk kan også sagtens bruges til sprogfagene,
så kig dem igennem, tilpas evt. til dit fag og brug dem endelig! Her er nogle øvelser,
som er udviklet specielt til brug til undervisning i fremmedsprog.

I like/Ich mag

Denne øvelse hjælper eleverne med at gennemføre små dialoger og med at øve deres sprogforståelse og udtale.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Læg alle billederne rundt i lokalet på stole, borde, vindueskarm osv.
 2. Lad eleverne gå rundt og se på billederne i to minutter til stopuret ringer.
 3. Start tiden på to minutter.
 4. Derefter skal de tage billedet op og efter tur sige ”I like this picture because/Ich mag dieses Bild, weil”.
 5. Tag fem elever (eller hvor mange I nu kan nå, inden stopuret
  ringer igen).
 6. Tag derefter en ny runde, hvor eleverne går rundt og vælger billeder (igen på tid).
 7. Når uret ringer igen, skal nye elever præsentere deres billede.
 8. Når et billede er blevet brugt, vendes det med bagsiden op, så det ikke kan bruges igen.
 9. Fortsæt til alle elever har præsenteret et billede.

Hvis tiden er til det, kan du evt. udvide øvelsen og tage en runde mere om det, man ikke kan lide ”I don’t like/ich mag nicht …”

 

Tal i billeder

Denne øvelse træner elevernes associations- og fremlægningsevner og i at udtrykke dem på et fremmedsprog.

Mellemtrinnet

 1. Giv et tilfældigt billede til eleverne.
 2. Lad eleven beskrive billedet, hvad ser du?
 3. Bed deltagerne vise deres billede og med udgangspunkt i det fortælle deres tanker.

Udskolingen
Start evt. med den ovenstående øvelse.

 1. Lad eleverne vælge hvert et billede, som de synes, er særligt interessant, vigtigt, mystisk etc.
 2. Bed herefter eleverne om at forberede en fremlæggelse, hvor de præsenterer deres billede og fortæller, hvorfor netop dette billede talte til dem.

Kulturbilleder

Denne øvelse træner eleverne i at argumentere og at fremlægge.
Den træner dem desuden i at identificere modsætningspar.

Udskolingen

 1. Fordel klassen i mindre grupper.
 2. Fordel billederne i grupperne.
 3. Bed alle om at finde billeder, som de synes, repræsenterer forskellige kulturer.
 4. Når alle har fundet et eller to billeder hver, kan grupperne begynde at fortælle, hvorfor de har valgt deres billede/billeder.
 5. Bed evt. eleverne bruge deres egne rejseerfaringer og viden om andre kulturer.
 6. Bed grupperne finde de billeder, som viser de største modsætninger. Her må gerne tænkes abstrakt. Fx overskud/underskud, højt tempo/lavt tempo, tryghed/usikkerhed osv.

 

Billedjournalister

Denne øvelse træner eleverne i dialog og ordforråd.

Mellemtrinnet

 1. Lad hver elev vælge et billede.
 2. Del dem op i hold – to og to.
 3. Den ene elev skal nu lege journalist og interviewe den anden.
 4. Hvad kan du se på billedet? Hvorfor valgte du dette billede? Hvad kan du lide ved billedet? Osv.
 5. Når der er gået 5 min. skal de bytte rolle, så den anden bliver interviewer.
 6. Slut evt. af med at lade eleverne fremlægge deres makkers billede. Lad dem fortælle, hvorfor den anden valgte billedet, hvad de kan lide ved det osv.

 

Herunder finder du et par øvelser, der giver et konkret udgangspunkt for
frugtbare samtaler om trivsel, mobning, samarbejde og selvværd.

Idealbilleder

Denne øvelse hjælper eleverne med at formulere deres idealer for en god hverdag og sætte ord på de ting, som de gerne så anderledes.

Indskolingen/Mellemtrinnet/Udskolingen

 1. Fortæl om en udfordring (eller noget som fx er relevant for lærerplanerne eller trivslen i klassen).
 2. Bed alle eleverne tænke på hvordan de har det med ”en god klasse”/” en god kammerat”/”et godt frikvarter” (eller det tema, som I har på dagsordenen).
 3. Bed derefter eleverne vælge et billede, som kan give en historie om, hvordan det er at ”gå i verdens bedste klasse”. Eller ”hvordan man er en god klassekammerat”
 4. Lad eleverne fortælle deres historier for hinanden.
 5. Som afrunding og opsamling kan du spørge, om der er nogle emner, der går igen i flere af historierne?
 6. Bed evt. eleverne om at lægge billederne i temaer og lad dem give hvert tema en overskrift. Du kan på forhånd sige, hvor mange temaer I tilsammen skal finde.

”Dette her billede minder mig om dig, fordi…”

Denne øvelse styrker elevernes selvværd og træner dem i at holde
den gode tone, når de interagerer med hinanden.

Indskolingen/Mellemtrinnet/Udskolingen
Øvelsen bør løbe over nogle gange.

 1. En elev sætter sig op foran de andre og skal bare tage imod.
 2. De andre elever skiftes nu til at finde et billede, der minder dem om den elev, der er i centrum. De må kun sige positive ting. ”Dette billede minder mig om dig, fordi du …”
 3. VIGTIGT:
  For at den elev, der har været i centrum, ikke skal føle, at han/hun er blevet italesat ind i en rolle han/hun ikke ønsker/ikke kan genkende, er det meget vigtigt at runde øvelsen af med at eleven fortæller i plenum, hvilke ord eleven bedst kunne lide at høre om sig selv. På den måde kan eleven selv være med til at skabe og vinkle sin egen historie.

Næste gang, I laver øvelsen, vælger I en anden hovedperson.
Øvelsen kan også laves i mindre grupper i stedet for i plenum.

 

Herunder finder du en række øvelser, der træner elevernes kompetencer inden for bl.a. billedanalyse og visuel kommunikation. Eleverne bliver trænet i at samtale om billeder, iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder. Og billederne kan bruges som afsæt til en snak om billedkategorier og – genrer.

Ord ændrer billeder

Denne øvelse træner eleverne i at iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder og i at kommunikere meninger og udtryk gennem billeder.

Indskolingen/Mellemtrinnet

Billeder kan forandre sig alt efter, hvilken tekst, det hører til.

 1. Hæng 3-7 forskellige billeder på en tavle.
 2. Bed eleverne i minigrupper om at skrive overskrifter til billederne.
 3. Skriv med store bogstaver, så alle kan se, hvad der står.
 4. Hæng overskrifterne op en ad gangen.

Fx billede af søløve på sten:
Dyr i lænker
Selvoptagethed
Sommerferieafslapning
Fx billede med cykelrytter:
Først i mål
Synshandicappede på cykel
Kampgejst
En kæp i hjulet

 1. Hæng 3-7 forskellige billeder på en tavle.
 2. Bed eleverne i minigrupper om at skrive overskrifter til billederne.
 3. Skriv med store bogstaver, så alle kan se, hvad der står.
 4. Hæng overskrifterne op en ad gangen.
 5. Brug overskrifterne til en snak om billedperception og fortolkning.

Overskrift eksempler til billede af søløve på sten:
Fx billede af søløve på sten:
Dyr i lænker
Selvoptagethed
Sommerferieafslapning

Overskrift eksempler til billede med cykelrytter:
Først i mål
Synshandicappede på cykel
Kampgejst
En kæp i hjulet

Billedbeskrivelser

Denne øvelse træner elevernes evner til at fortolke og beskrive billeder.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Giv eleverne et tilfældigt billede.
 2. Lad eleverne en efter en (evt. i grupper) fortælle, hvad de ser på billedet.
 3. Lad derefter eleverne forestille sig en historie med udgangspunkt i billedet.
 4. Hvad skete der lige inden, billedet blev taget?
 5. Hvad sker der lige efter?
 6. Hvem har taget det?
 7. Hvorfor tror du, vedkommende har taget billedet?

Temabilleder

Denne øvelse træner eleverne i analyse, kategorisering og systematisering af et større emne.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Del klassen op i 4-5 grupper.
 2. Fordel billederne, så der er ca. 20 billeder i hver gruppe.
 3. Bed eleverne om at kategorisere billeder i forskellige grupper eller temaer. Fx med og uden mennesker/opdeling i farver/opdeling i aktiviteter/udendørs.
 4. Lad efterfølgende grupperne fremlægge deres kategorier i plenum.
 5. Når alle er færdige, kan I tage en fælles refleksion over valg af
  forskellige temaer – der er højst sandsynligt meget stor forskel.

Temabilleder

Denne øvelse træner eleverne i analyse, kategorisering og systematisering af et større emne.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Del klassen op i 4-5 grupper.
 2. Fordel billederne, så der er ca. 20 billeder i hver gruppe.
 3. Bed eleverne om at kategorisere billeder i forskellige grupper eller temaer. Fx med og uden mennesker/opdeling i farver/opdeling i aktiviteter/udendørs.
 4. Lad efterfølgende grupperne fremlægge deres kategorier i plenum.
 5. Når alle er færdige, kan I tage en fælles refleksion over valg af
  forskellige temaer – der er højst sandsynligt meget stor forskel.

Udstillingsbilleder

Denne øvelse træner eleverne i at diskutere formsprog, billeddisposition og farvebrug.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Inddel eleverne i små grupper og udnævn dem til ”galleriejere”.
 2. De får nu som opgave at skabe en udstilling med et fælles tema fx kontraster, former eller mennesker.
 3. Lad eleverne selv finde på et tema for en udstilling og lad dem udvælge 5-10 billeder.
 4. De skal nu arrangere en udstilling, hvor de over for resten af klassen redegør for deres temavalg, og hvad der gør de valgte billeder til en del af temaet.
 5. Tag en efterfølgende diskussion. Får de enkelte billeder en anden betydning af at være sat i en kategori? Og får de en ny fælles betydning? Hvordan er billedernes komposition? Er der fx gjort brug af det gyldne snit? Og hvordan gør de brug af farver?

I dette afsnit har vi samlet en række øvelser, der egner sig til Naturfag på forskellige klassetrin.
Husk at du altid kan tilpasse en øvelse, så den passer til klassens aktuelle undervisningsforløb.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ressourcer i dagligdagen

Denne øvelser faciliteter en samtale om elevernes forståelse af ressourcer i dagligdagen. Det kan fx være elektricitet, affald, vand og fødevarer. Med udgangspunkt i elevernes egen forståelse skaber de i fælleskab et kort over, hvilke sammenhænge vi bruger forskellige ressourcer i, og hvor vi får dem fra.

Indskolingen

 1. Bed eleverne find fem billeder, der kan vise ressourcer,
  der indgår i deres hverdag.
 2. Eleverne fremlægger billederne for hinanden ét af gangen.
  Læg alle billederne på bordet.
 3. Bed eleverne om at samle de fremlagte billeder i temaer.
  Hvert tema skal have et navn.
 4. Sæt en overskrift på de forskellige temaer.
 5. Bed eleverne finde billeder, der kan vise, hvor de mener, ressourcerne kommer fra (kilderne).
 6. Diskuter og uddyb elevernes forståelser.

Sundhed

Denne øvelse hjælper eleverne med at tale om og tænke over deres egen forståelse af sundhed. Øvelsen afsluttes med en opsamling hvor eleverne selv definerer vigtige regler for sund levevis.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Inddel eleverne i grupper på ca. fem elever. Bed eleverne hver finde tre billeder, der viser noget, de synes er sundt.
 2. Eleverne fremlægger billederne for hinanden ét ad gangen.
  Alle billederne lægges på bordet.
 3. Bed eleverne om at samle de fremlagte billeder i temaer.
  Hvert tema skal have et navn.
 4. Lad et par af eleverne fremlægge temaerne og deres betydning.
 5. Spørg om der evt. er temaer, der mangler.
 6. Lad eleverne finde billeder, der viser de manglende temaer.
 7. Med udgangspunkt i de fremlagte billeder/forståelser kan læreren supplere og korrigere elevernes forståelse af sundhed.
 8. Øvelsen afsluttes med at eleverne bruger billederne til at konstruere et samlet billede af, hvordan de nu mener, man lever sundt.
 9. En anden mulighed er at lade eleverne bruge billederne til at vise, hvordan deres hverdag skal indrettes, for at de kan leve sundt.

Byens infrastruktur

Denne øvelse sætter fokus på eleverne egen forståelse af, hvordan byens infrastruktur er forbundet. Med udgangspunkt i disse grundlæggende antagelser og med afsæt i elevernes egen hverdag lærer eleverne af hinanden, og læreren får mulighed for at supplere og korrigere elevernes forståelse af, hvordan byens infrastruktur virker. Der kan ligeledes arbejdes med at give et samlende overblik over byens infrastruktur.

Indskolingen/Mellemtrinnet

 1. Bed eleverne find fem billeder, der kan vise funktioner i deres kvarter
 2. Eleverne fremlægger billederne for hinanden et af gangen.
  Læg alle billederne på bordet.
 3. Bed eleverne om at samle de fremlagte billeder i temaer.
  Hvert tema skal have et navn.
 4. Kom en overskrift/tegning på de forskellige temaer.
 5. Bed eleverne organisere og forbinde temaerne, så de danner et
  slags kort over et typisk kvarter.
 6. Bed et par af eleverne fremlægge, hvordan kortet hænger sammen.
 7. Med udgangspunkt i de fremlagte billeder/forståelser kan læreren spørge ind til, supplere og korrigere elevernes forståelse af byens infrastruktur.

Herunder finder du en øvelse, der understøtter elevernes individuelle uddannelsesplanlægning og hjælper til, at eleven opnår erkendelse af egne evner, forudsætninger og kompetencer.

Jeg kunne tænke mig at arbejde med…

Øvelsen bruges til at producere tanker og sprog om interesser, drømme og kompetencer hos eleverne. Ved at spørge ind til de fremlagte billeder tvinges eleverne til at fortælle nye historier om deres uddannelses- og jobdrømme. Efter de tre øvelser sidder hver elev tilbage med nye tanker om relevante; arbejdsformer, interesser og kompetencer. Tankerne samles på et profilkort.

Øvelse 1

 1. Bed eleverne om at finde billeder der viser arbejdsformer de synes er spændende – de må godt tænke abstrakt.
 2. Billederne fremlægges og diskuteres i grupper.
 3. Læreren spørger ind til betydningen af enkeltelementer i billederne.
 4. Eleverne organiserer billederne i forskellige kategorier af arbejdsformer, som f.eks. ude i naturen, kreativt, afvekslende.
 5. Bed eleverne om at placere sig selv inde for de fremkomne kategorier.
 6. Bed eleverne hver i sær formulere de foretrukne arbejdsformer på et profilkort.


Øvelse 2

Samme øvelse køres igennem med spørgsmål til; interesser og faglige styrker.


Øvelse 3

 1. Bed eleverne finde billeder der viser deres drømmejob.
 2. Billederne fremlægges og diskuteres i grupper.
 3. Bed eleverne finde billeder der viser hvorfor det er deres drømmejob.
 4. Billederne fremlægges og diskuteres i grupper.
 5. Bed eleverne organisere billederne så hvorfor-billederne ligger sammen med drømmejobbet.
 6. Spørg eleverne om der er ”hvorfor-kort” der går igen imellem de kort der er valgt til drømmejobbene.
 7. Bed eleverne om at undersøge om andre drømmejobs også kan bruges.

 

Billeder åbner for ægte og nærværende dialog

Ægte dialog forudsætter at begge parter i dialogen oplever, at de bliver hørt. Når du bruger billeder i din undervisning, kan billederne hjælpe med at give eleverne mulighed for at opleve ægte dialog – at blive lyttet til med åbenhed og nysgerrighed. Det er fordi, billeder rummer og åbner for flere fortolkninger af det, vi ser på billedet – vi er umiddelbart åbne for, at andre ser og tolker billederne anderledes, end vi selv gør. Derudover giver et billedkort et konkret udgangspunkt for samtalen – et fælles, fysisk udgangspunkt, som forankrer samtalen.
Vi bliver mere aktive lyttere, når vi kan forankre samtalen i et konkret udgangspunkt, og vi bliver mere tilbøjelige til at lege med på den andens udsagn – også selvom vi ikke selv ser det samme i billedet. Vi leger med på ordene og de andres fantasi og de metaforiske udsagn, deres formuleringer og tolkninger.
Billeder giver en tilgang, hvor flere kan glide med ind i hinandens tanker og videreudvikle eller raffinere dem. Billedet serverer dermed en fleksibilitet, der kan rumme flere virkeligheder på én gang.

Billeder i læringsprocesser
Billeders evne til dels at rumme flere virkeligheder og deres evne til at kunne forandre betydning overtid betyder, at de er utrolig gode meningsbærere i den dialogiske læreproces. Samtaler, der tager udgangspunkt i billeder lægger ikke op til en udredning af, hvad der er sandt eller falsk. Samtalen bliver en mere åben og tolkende udlægning af en forståelse af et billede. Samtaler ud fra billeder lægger dermed op til en anden type af samtaler, som ikke er domineret af logiske eller rationelle argumenter.
Ph.d. Lotte Darsø skriver i ’Innovationspædagogik’ om to måder at forholde sig til hinanden og til sagen på, ved at beskrive ægte kommunikation og kollektiv monolog. Når man taler om samarbejdsprocesser, er det vigtigt at kunne lytte til hinanden og bygge videre på hinandens udsagn. Men i grundskolen er der også gode pædagogiske pointer i at lære den monologiske tale og kunne lytte til den. Derfor har vi øvelser, som både træner den ægte dialog og monologen. Vi har suppleret med endnu en type kommunikation – den indre – hvor eleven kan bruge billederne som refleksionsværktøj.

Billeder kan bruges i alle tre typer af kommunikation. I den kollektive monolog vil eleverne træne at tale sammenhængende ud fra et billede uden afbrydelse, og andre skal lytte til deres tale.
Ægte kommunikation er samskabende dialog. Her bygger elverne videre på hinandens udsagn og kombinerer med egne nye og gamle ideer, som andre igen kan bygge videre på. Træning i egen refleksion giver billederne et anderledes udgangspunkt for egen indre refleksion, hvilket eleverne vil opdage kan bidrage til at komme i gang og se nye vinkler og perspektiver på egen tankeproces.

Træning i monologisk kommunikation:
• Præsenter et billede
• Den gang jeg tog dette billede …
• I like/ Ich mag
• Tal i billeder

Træning i ægte kommunikation:
• Billeder forandrer sig
• Ideal billeder
• Temabilleder
• Byens infrastruktur
• Sundhed
• Improvisation

Træning i egen refleksion:
• Skab historier med billeder
• Jeg kunne tænke mig at arbejde med
• Skriv en stil

Back To Top